Welcome to China Guss Medical Group!

邹燕享用国务院特别补助专家

国度卫计委科研所女性临床研讨室主任

                                                                                                                                                                 国度卫计委科研所女性临床研讨室主任 
                                                                                                                                                                 主任医师  享用国务院特别补助专家
   
                                                                                                                                                                 1993年重庆医科大学临床医学系本科毕业,2004韶华
                                                                                                                                                                 中医科大学博士毕业,处置妇产科临床任务 , 此刻国
                                                                                                                                                                 家卫计委科研所女性临床研讨室主任, 主任医师, 享
                                                                                                                                                                 受国务院特别补助专家。

                                                                                                                                                                 善于:
                                                                                                                                                                 女性生殖道传染,避孕节育,优生及遗传征询,孕产期
                                                                                                                                                                 保健征询,和别的罕见妇女疾病保健等临床。


Copyright 2017 顾氏珺安医疗团体 All Rights Reserved